Magia Fotografii

Kurs przeznaczony jest dla miłośników fotografii posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi aparatu i jego podstawowych trybów pracy. Zakładamy, że znasz zasady prawidłowej ekspozycji i potrafisz pracować we wszystkich warunkach oświetleniowych. Kurs umożliwia pogłębienie wiedzy już zdobytej na kursach ABC Fotografii i Światło w Fotografii. Jesteśmy przekonani, że wiedza jaką zdobędziecie na tym kursie pozwoli Wam wykonywać nie tylko poprawne technicznie zdjęcia, ale również nacechowane pewną magią – magią fotografii.

Podczas naszego spotkania, sporo czasu poświęcimy kompozycji, kolorom i kontrastowi. Poznasz reguły obowiązujące w malarstwie, które obowiązują również w fotografii i grafice użytkowej.

Jeśli chcesz by Twoje zdjęcia nabrały „artystycznego sznytu”, powinieneś zainteresować się właśnie tym kursem.

Zakres tematyczny kursu

Kompozycja w fotografii

 • wprowadzenie do kompozycji
 • kompozycja symetryczna i asymetryczna
 • kompozycja wertykalna, horyzantalna i diagonalna
 • kompozycja statyczna
 • kompozycja dynamiczna
 • kompozycja zrównoważona
 • kompozycja zwarta, zamknięta i otwarta
 • kompozycja polichromatyczna i monochromatyczna
 • srebrny podział, złoty podział, podział po przekątnej, złoty trojkąt, złota spirala – krzywa Fibonacciego
 • linie prowadzące
 • kontrapunkt i dominanta
 • linia, kształt
 • jedność, rytm, dynamika, walor i faktura
 • obraz z obrazie – ramy
 • wieloplany

Magia w fotografii

 • światłocień – oświetlanie i budowanie nastroju
 • głębia obrazu i perspektywa
 • przestrzeń i skala
 • proporcje obrazu
 • zasada nieparzystości
Kolory

 • postrzeganie braw przez oko
 • znaczenie psycho-fizyczne barw
 • kontrast świateł i cieni
 • kontrast barwowy i koło barw
 • model addytywny RGB
 • model substraktywny CMYK
 • model HSL (Hue, Saturation, Luminance)

Fotografia czarno-biała

 • omówienie wyrazu i odbioru fotografii czarno-białej
 • światła i cienie w fotografii czarno-białej
 • szum
 • kontrast
 • kontrast krawędziowy  i filtr górnoprzepustowy
 • tonowanie – sepia
 • winieta

Kompozycja, a edycja cyfrowa

 • kadrowanie i rodzaje kadrów
 • gradienty radialne i linowe
 • zmiana geometrii obrazu
 • redukcja winiety i winietowanie
 • tonowanie kolorystyczne

Kurs jest jednodniowy i trwa 5 godz. dydaktycznych.

Planujemy dwie przerwy podczas których jesteśmy również do dyspozycji.

Zapewniamy drobny poczęstunek i napoje.

Cena: 160 zł (zawiera 23% VAT)
Dla absolwentów kursu ABC Fotografii obowiązuje niższa cena: 140 zł (zawiera 23% VAT)

Każdy Uczestnik kursu będzie zaproszony do zamkniętej, elitarnej grupy fotograficznej na Facebooku. Na grupie tej można pokazywać swoje prace, wymieniać się z innymi uwagami oraz liczyć na nasze wsparcie i rzeczowe oceny. Informować tam będziemy o kolejnych kursach i warsztatach fotograficznych. Nie zabraknie też dobrego humoru.
Terminy kursów ustalane są na podstawie zgłoszeń potencjalnie zainteresowanych Uczestników.
Najbliższy proponowany termin podamy w Terminarzu.

Z chwilą zebrania grupy minimalnej na dany termin, uruchamiamy kurs i rozpoczynamy przyjmowanie wpłat przelewem na konto. Każda wpłata,  zostanie potwierdzona, a termin zarezerwowany.

Jeżeli jesteście zainteresowani tym kursem, koniecznie wyślijcie do nas Formularz.